Sidera Theaterproducties

Het ontstaan van Sidera Theaterproducties

Stichting Sidera Theaterproducties is opgezet door Laura Hendrikx, Louisa Peters, Lino Aerts, Tessa Aerts en Sanne Maters, die allemaal al ongeveer tien jaar actief bezig waren met musical in Venlo. Op dat moment was er helaas nog geen aanbod voor studenten en jongvolwassenen. Daarom hebben zij besloten om zelf een stichting op te richten, gericht op studenten en jongvolwassenen vanaf 18 jaar die wonen, werken en/of studeren in Venlo en omgeving.

In het eerste jaar is Sidera Theaterproducties gestart in samenwerking met VenloPartners. Deze organisatie verbindt partijen en initiatieven die Venlo via de binnenstad, evenementen en het studentenleven verder op de kaart zetten. VenloPartners heeft Sidera Theaterproducties geholpen in het eerste jaar bij het opstarten.

De oprichters van Sidera

Op 29 september 2014 is de stap naar een zelfstandige stichting gezet en was Sidera Theaterproducties klaar om op eigen benen te staan. Omdat al veel deelnemers zijn afgestudeerd, is besloten om per september 2016 de naam te veranderen. Waar eerst de naam Studentenmusical Sidera gebruikt werd, is nu gekozen voor Sidera Theaterproducties, zodat de stichting kan meegroeien met haar deelnemers. Er mag gezegd worden dat Sidera Theaterproducties nu een begrip is in Venlo.


Visie

Stichting Sidera Theaterproducties poogt al haar activiteiten in te richten op basis van een visie. Deze visie wordt gedeeld door al haar deelnemers. Deze visie houdt in dat jongvolwassenen die op welke manier dan ook gegrepen worden door theater, zang of dans, een plek moet hebben waarin al deze fascinaties samen komen. Bij Sidera vinden zij een plek waar ze deze hobby gezamenlijk uit kunnen voeren. Sidera Theaterproducties is van mening dat het vervullen van deze wens zou moeten steunen op twee pilaren: kwaliteit en gezelligheid. Dit houdt in dat het streven naar een maximale kwaliteit in het uitvoeren van musicals hand-in-hand gaat met een gezellige en gemoedelijke sfeer.

Missie

De missie die wij onszelf hebben gegeven is om zowel de kwaliteit als gezelligheid uit onze visie te waarborgen. Dit houdt in dat wij een stichting zijn waarin alle jongvolwassenen die geïnteresseerd zijn in theater/zang/dans/musical welkom zijn. Wij verwachten wel dat deze persoon bijdraagt op zijn/haar manier in het mede realiseren van onze evenementen en activiteiten. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen vragen wij naast inzet binnen de voorstelling, ook inzet binnen onze commissies en het spekken van de kas. Op het gebied van gezelligheid zetten wij in op teambuilding en extra activiteiten vanuit onze activiteitencommissie. Hieruit volgt dat wij een stichting zijn die wil faciliteren en stimuleren dat enthousiaste mensen een plek hebben om hun hobby uit te voeren, en om hierin deel uit te maken van een inclusieve groep.

Doel

Aldus stellen wij als doel om met iedereen samen een zo kwalitatief goed mogelijke musical op te voeren. Hier werken wij met alle deelnemers samen naartoe, waarbij er zowel bij repetities als tijdens de voorstellingen plek is voor gezelligheid. Deelnemers aan onze producties dragen bij aan het realiseren van de productie. Elke deelnemer neemt deel in een (of meerdere) van onze commissies, en is (waar mogelijk) constructief betrokken bij evenementen en fondsenwervende activiteiten.

Aida (2014)