Exodus

Iedereen verdient een extra kans. Als mensen vrijkomen, willen ze vaak een ander pad bewandelen. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Als Exodus staan wij aan hun zijde en helpen hen vooruit. Gedetineerden, ex-gedetineerden en achterblijvende familieleden zijn bij ons welkom, want we moeten het samen doen.

Stichting Exodus

Wat doet Stichting Exodus?

Jaarlijks stromen er duizenden volwassenen uit detentie terug in de samenleving. Zij staan voor de uitdaging om na hun verblijf in detentie de draad van hun leven weer op te pakken. Het is bekend dat de recidivecijfers hoog zijn onder ex-gedetineerden. Ongeveer de helft van hen (46,5%) heeft binnen twee jaar opnieuw contact met justitie vanwege een misdrijf en bijna een derde (29,9%) wordt binnen twee jaar opnieuw ingesloten in een penitentiaire inrichting (PI).

Stichting Exodus is een organisatie die ondersteuning biedt aan (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving. Exodus zet zich op verschillende manieren in voor haar deelnemers. Er is een traject voor begeleid wonen in Exodushuizen, Exodus biedt ambulante hulpverlening en richt zich ook op de familieleden en kinderen van (ex-)gedetineerden.

Zowel wetenschappers als professionals in de uitvoering zijn het erover eens dat op de persoon toegesneden ondersteuning bij re-integratie meerwaarde heeft en van invloed kan zijn op het verminderen van recidive. Exodus heeft als doel de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten.

Missie

Exodus staat voor een veilige samenleving waarin mensen een zinvol bestaan kunnen opbouwen en nieuwe kansen kunnen creëren.

Visie

Wij geloven in de kracht van een zorgzame samenleving. Daar dragen wij aan bij door te:

  • Werken in de context van forensische zorg op het snijvlak van criminaliteit en samenleving;
  • Geloven in het herstel van mensen en perspectief op een zinvol leven;
  • Kijken naar en te begeleiden in de complexiteit van het herstel voor zowel daders als slachtoffers. Geloven dat mensen mens zijn in verbinding met anderen door het opbouwen en onderhouden van een krachtig netwerk;
  • Investeren in het versterken van mensen en een veiliger maatschappij;
  • Informeren en kennis te delen met als doel om de samenleving deelgenoot te maken van onze missie.

Wanneer jij thuiskomt en ziet dat een man boven je dochter staat te verkrachten, zou jij dan doen wat de wet voorschrijft en rustig naar beneden gaan om 112 te bellen? Of zou je direct handelen en het heft in eigen handen nemen?

Deelnemer Exodus
Interview met deelnemer Exodus
Filmpje over Exodushuis Venlo
Filmpje over Exodushuis Den Bosch

Samenwerking Sidera en Exodus

Wat willen we samen bereiken?

Binnen het kader van onze voorstelling Bad Girls in seizoen 2021-2022 is Sidera Theaterproducties een samenwerking aangegaan met Stichting Exodus. Met deze samenwerking hopen wij de deelnemers van Exodus Venlo beter te leren kennen, zo onze personages beter te leren begrijpen en dus authentieker aan de buitenwereld te laten zien tijdens onze voorstellingen. Zo hopen wij een realistischer beeld te kunnen schetsen van vrouwen binnen een penitentiaire instelling. Op deze manier willen wij samen met Stichting Exodus meer begrip en acceptatie verkrijgen voor (ex-)gedetineerden. Wij willen hun menselijkheid uitdragen naar ons publiek en zo meer maatschappelijk draagvlak creëren voor de situatie van veel (ex-)gedetineerden.

Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, hebben Sidera en Exodus gedurende het hele seizoen nauw contact gehad en overleg gevoerd. Hierin zijn kernwaarden voor de samenwerking opgesteld: de veiligheid en anonimiteit van de vrouwen en hun kinderen zijn altijd de eerste prioriteit.

Hoe gaan we dit samen bereiken?

In januari 2022 zijn vijf castleden van Sidera Theaterproducties in het Venlose Exodushuis op bezoek geweest. Hier hebben zij mee mogen koken en eten en is er met elkaar kennisgemaakt. Ervaringen zijn gedeeld en wederzijds zijn de eerste inzichten verkregen. In april 2022 zijn twee deelnemers samen met een begeleider bij Sidera op bezoek gekomen in Theater de Garage. Hier hebben wij onder het genot van een door Jumbo Venlo Tegelpoort gesponsorde lunch samen een open gesprek gevoerd over de ervaringen van de deelnemers met justitie, het leven in een penitentiaire instelling en de herintegratie. In een gesprek met wederzijdse kwetsbaarheid, openheid en respect ging het over vooroordelen en was er ruimte voor zelfreflectie. Aan het einde van deze dag heeft Sidera Theaterproducties tevens een kort voorproefje van de voorstelling gegeven.

Verder hebben de castleden van Sidera Theaterproducties via Exodus eind april 2022 ook de mogelijkheid gekregen om in gesprek te gaan met een penitentiair inrichtingswerkster (PIW’ster). Door haar verhaal en ervaringen hebben wij nieuwe inzichten opgedaan over de werkzaamheden van een cipier en de verhoudingen tussen PIW’er en gedetineerde.

Tijdens de voorstellingen op vrijdag 13 mei en zaterdag 14 mei zal Stichting Exodus zowel voor als na de voorstelling in de foyer aanwezig zijn om geïnteresseerde bezoekers van meer informatie te voorzien.

We hebben een fijn, respectvol en open gesprek gevoerd met de vrouwen van Exodus. Ik ben dankbaar dat ze hun verhaal met ons hebben willen delen. Het was een ervaring die ik graag deel met anderen om een andere blik te geven op ex-gedetineerden.

Kelly Hendrix (castlid Sidera)