Visie, missie & doel

Visie

Stichting Sidera Theaterproducties poogt al haar activiteiten in te richten op basis van een visie. Deze visie wordt gedeeld door al haar deelnemers. Deze visie houdt in dat elke jongvolwassene die op welke manier dan ook gegrepen wordt door theater, zang, of dans, een plek moet hebben waarin al deze fascinaties samen komen. Bij Sidera vinden zij een plek waar ze deze hobby’s gezamenlijk uit kunnen voeren. Sidera Theaterproducties is van mening dat het vervullen van deze wens zou moeten steunen op twee pilaren: kwaliteit en gezelligheid. Dit houdt in dat het streven naar een maximale kwaliteit in het uitvoeren van theaterstukken/musicals hand-in-hand gaat met een gezellige en gemoedelijke sfeer.

Missie

Om deze visie te realiseren, hebben wij onszelf een missie gegeven: het realiseren van bovenstaande visie. Dit houdt in dat wij een stichting zijn waarin elke jongvolwassene die geïnteresseerd is in theater/zang/dans/musical in principe welkom is. Wij verwachten wel dat deze persoon bijdraagt op zijn/haar manier in het mede realiseren van onze evenementen en activiteiten. Hieruit volgt dat wij een stichting zijn die wil faciliteren en stimuleren dat enthousiaste mensen een plek hebben om hun hobby uit te voeren, en om hierin deel uit te maken van een inclusieve groep.

Doel

Aldus stellen wij als doel dat alle deelnemers samen zullen toewerken naar het uitvoeren van een theaterstuk/musical. Deelnemers aan onze producties dragen bij aan het realiseren van de productie. Elke deelnemer neemt deel in een (of meerdere) van onze commissies, en is (waar mogelijk) constructief betrokken bij evenementen en fondsenwervende activiteiten.

Zomer in purper
Spring Awakening 2015/2016